دانلود فایل ( ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران)

سلامی گرم به دوستان فرهیخته
دوست گرامی سلام

برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته الهیات

گرایش فقه و حقوق اسلامی

ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران است زن از نظر اسلام در جایگاه یك انسان، از حقوقی برخوردار است كه عبارتند از حقوق مالی و غیر مالی از جمله حقوق مالی

ادامه مطلب